« Rozcestník » Hůrková

HŮRKOVÁ Marie – soukromnice v Hůrce č. 22, vdova po Janu Hůrkovi, rodem Babková, narozená 1878 v Kamenném Újezdě u Č. Budějovic
(†30.12.1932, České Budějovice, nemocnice. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Mrtvola byla zdejším farním úřadem ku převozu do Střížova 31/12 1932 propuštěna a s povolením okres. úřadu v Č. Budějocicích ddto 31/XII 1932 č. 17/177 převezena.

Nová Ves. Dne 30. prosince 1932 stala se v Nové Vsi u Čes. Budějovic železniční nehoda, která si vyžádala lidský život a tím zároveň nový motorový vůz prvně zbrocen lidskou krví. Na této trati byla konána zkušební jízda s motorovým vozem č. 222.094, který přišel dnem 1. ledna 1933 na této trati do provozu a tento křižoval se tady s osobním vlakem od Č. Budějovic v 6 hod. večer. Následkem delšího zdržení osob. vlaku obcházela stařena Marie Hůrková z Hůrky tento vlak, kterým přijela, a chtěla přejíti na druhou stranu; v tomto okamžiku se vůz počal rozjížděti a nešťastnice byla stržena pod vůz, kde pod předním kolem zůstala ležet (ne jak „Večerník Čes. sl.“ píše ze dne 2. ledna, že byla odhozena stranou). Za pomoci diváků byl motorový vůz z místa neštěstí odsunut zpět a pak teprve umírající žena s kolejí vyzdvižena a tímto vozem ihned odvezena do nemocnice v Č. Budějovicích, kde za krátko zemřela. S politováním nutno poznamenati, že stanice pro takovéto případy nejsou vyzbrojeny nejnutnějšími lékařskými pomůckami, jako obvazy atd., takže zraněný musí býti bez první pomoci odeslán do nemocnice.
Zdroj: Jihočech, roč. 36/1933, č. 1 (5.1.1933), s. 2-3

Napsat komentář