Archiv pro štítek: Karlovarský kraj

Knoll

KNOLL, Bertha Stefanie Anna – manželská dcera Adolfa Antona Knolla, továrníka v Rybářích, narozeného v Karlových Varech, manželského syna Karla Knolla, majitele domu a továrny v Karlových Varech a jeho manželky Anny roz. Penkerl a Marie Anny, narozené v Karlových Varech, manželské dcery Karla Knolla, cukráře a majitele domu v Karlových Varech a jeho manželky Marie Kateřiny roz. Mannl z Karlových Varů
(*26.12.1869, Rybáře. URI:portafontium.eu)

Mattoni

Erb von Mattoni, udělený 1890

MATTONI, Leo Friedrich Karl – manželský syn Heinricha Kaspara Mattoni, měšťana a kupce v Karlových Varech, tamtéž narozeného, syna Karla Mattoni, měšťana a obecního rady v Karlových Varech a jeho manželky Marie Theresie roz. Voigt z Karlových Varů a Wilhelminy Theresie Rosy, dcery Johana Petra Knolla, měšťana a obchodníka v Karlových Varech čp. 24 a jeho manželky Marie roz. Roscher z Karlových Varů
(*12.11.1862, Karlovy Vary 370. URI:portafontium.eu)
(†31.1.1940, Karlovy Vary)

MATTONI, Heinrich Adolf Karl Andreas – manželský syn Lea, šlechtice von Mattoni, továrníka v Karlových Varech, narozeného tamtéž, manželského syna Friedricha, šlechtice von Mattoni, statkáře ve Stružné (Gießhübl-Puchstein) 50 a jeho manželky Wilhelminy roz. Knoll z Karlových Varů a Berty roz. Knoll, narozené v Rybářích (Fischern), dcery Adolfa Knolla, majitele továrny v Rybářích a jeho manželky Marie Anny roz. Knoll z Karlových Varů
(*17.11.1895, Karlovy Vary 716. URI:portafontium.eu)

Jindřich Matoni je narozen 17. listopadu 1895 v Karlových Varech, tam příslušný, posledně bytem v Jindřichově Hradci čís. 118/II, syn Leo Matoniho a Berty, rozené Matoniové, ženatý s Johannou, rozenou Tellerovou, povoláním obchodník, čtení a psaní znalý, římskokatolického vyznání, národnosti německé, říšskoněmecký státní příslušník, nebyl trestaný.
Jindřich Matoni přišel do Jindřichova Hradce dne 1. října 1941 z Prahy, Berlínská ulice čís. 5/VI, již jako říšskoněmecký státní příslušníks pověřením, aby jako nacistický důvěrník převzal vedení podniku pro výrobu ovocných vín a šťáv firmy M. Schultz v Jindřichově Hradci, kterýžto podnik byl v té době arisován a jeho majitel, izraelita M. Schultz, uvězněn v koncentračním táboře, odkud se nevrátil. Jindřich Matoni nezavinil sám smrt izraelity M. Schultze v koncentračním táboře. Úvodem, jak se do podniku dostal, chci jen naznačiti, že v nacistických kruzích požíval naprosté důvěry, bylo-li mu vedení podniku svěřeno. Té si patrně získal členstvím v těchto nacistických složkách, organisacích a oddílech v době okupace; Jindřich Matoni byl totiž členem NSDAP. Členem SS-oddílu. Členem Technische-Nothilfe a NSKK.
Svědci Jaroslav Kučera, František Brož, Josef Koranda a Karel Písař popisují ho jako charakterního Němce, který prý nedělal rozdílu mezi Čechem a Němcem v době německé okupace, měřil všem stejně jak se lidově říká, nevnucoval německou řeč zaměstnancům, jak Češi, tak i Němci za jeho vedení požívali v podniku stejná práva, nezrušil závazky s českými peněžními ústavy a pojišťovnami a v prospěch všech zaměstnanců podniku, Čechů a Němců, založil úrazovou pojistku, s rovnými výhodami pro obě národnosti. Do politické činnosti v Jindřichově Hradci prý nezasahoval.
V revolučních květnových dnech uprchl Jindřich Matoni z Jindřichova Hradce a jeho nynější pobyt neznámý.

V Jindřichově Hradci, 10. dubna 1947.

Zdroj: SOA v Třeboni, fond Mimořádný lidový soud České Budějovice, vyšetřovací spis 249/47

Reklama Mattoniho kyselky, 1925

Reklama Mattoniho kyselky, 1925