Polní pošta

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Adresát
 • Svobodný Pan
 • p. Šimák Josef
 • obuvnický pomocník v Račovicích čp. 22.
 • P.p. Strakonice

Milý Pepo!
Srdečný pozdrav a dík za Tvůj lístek též pozdrav na Tvojí matku jak se stále máš rád bych se zase už podíval na Račovice myslím žeto bude již brzo, o Franckovi nevím nic, jak si mi psal tady nikde nejni.

Spozdravem Tvůj věrný kolega V. Kovář

Brzo mi odepis jo?

v Budějovicích 19 4./7. 13.

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Sláva Makovec
 • Adresát
 • Pan
 • Frant. Makovec
 • zahradník
 • Strašnice u Prahy – Böhmen

(Budapešť, 29. ledna 1915)

Drazí.
Jsme již v Budapešti. Stále se blížíme bojišti. Kam nás ještě zavezou nevíme dosud. Sněhu je zde méně než na Moravě. Za to řeky jsou rozvodněny. Nebudu ti Velmi psáti snad ob den, nemějte starosti,
líbá Vás Sláva M.

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • (Josef Šafář?)
 • Adresát
 • Ctěný
 • František Císař
 • Vráto č. 36
 • pošta Budějovice

(Királyhida – Bruckneudorf, 28. května 1915)
Přími odemě srdečný pozdrav a stálou vzpomínku
ti vám zasýlám … fotografie
a pište mě brzi
Franto zdravý tě
Tvůj Bratr

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Mařka a Venouš
 • Praskolesy
 • Adresát
 • Ctěný Pan
 • p. E. Zykán, sanitní vojín
 • Feldšpitál 5/8.
 • Feldpost 81.

(Praskolesy, 5. července 1915)

5./7.
Nejdražší Miloušku! Dnes jsem obdržela od Tebe lístek z 29. t.m., divím se velice že jsi teprve dostal lístky ze 6.-7. Kdy as dostaneš pozdnější? Zašli mi Milčo opět pohlednici budu se velice těšit! Pouť jsme slavili velice smutnou. Véna byl doma a byl tam též strýček z Mýta! Byla jsem doma sama s Venoušem. Ten den si můžeš představit, vím žes jej celý den vzpomínal jako já. Kéž by Bůh dal a brzy jsme se sešli, ale myslím že asi sotva. Milouši, piš mi dopis jak se máš ano?
Zdraví a líbá Tě Mařka a Venouš.

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • E.F. tit. Gefr. Ant. J.
 • KK. L.-I.R. 1.
 • Reserveoffiziersschule 3. Komp.
 • Altes Barackenlager Kiralyhída (Ungarn)
 • Adresát
 • Velectěná rodina Havránkova
 • Žiškova 10 b.
 • Prag Karolinenthal
 • Böhmen

Vídeň 28.VIII 1915

Srdečný pozdrav a dík za Váš poslední lístek Vám zasílá Váš Ant. Zároveň Vám zděluji novou adresu neboť jsme z kasáren byli přesídleni do baráků za most. Co děláte? Co jest se strýcem? Co u Vás v Praze nového? Co dělá Mařenka a Nauců? Často vzpomínám že by mnohem lépe bylo v Praze. Dnes jsem přijel na návštěvu do Vídně máme v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne prázdno. Pište mě opět co nejdříve a zdravte též Vinohradské poslal jsem jim též dvakrát lístek, obdrželi? Já též nevím zda jsem vše obdržel neboť zde pošta často funguje nespolehlivě. Do Vídně šel můj lístek z vojny týden a jeden nepřišel vůbec. Psali li jste mi na starou adresu obdržím to také!

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Einj. Freiwilliger
 • A. Jaroch
 • bei Frau K. Viehmann
 • Wien V.
 • Nikolsdorfgasse 29.
 • Adresát
 • Paní pí. A. Havránková
 • Žiškova 10. b.
 • Prag: Karolinenthal
 • Böhmen

Királyhida 20.9.1915 (Bruckneudorf, Burgenland)

Srdečné díky za Váš poslední lístek Vám zasílá Váš Ant.

Jak se Vám takto stále vede co nového? Ja zde nyní budu už jen asi do 30t. potom možná zas ve Vídni nevím ještě. Co víte o Strýci kde jest? Půjde domů? Já bych také šel věru hned ale což platno musí být dobře. Psal mi Venda Šebků musím také odpovědít ale nevím určitě adresu Vinohradských možná že jsem ji udal nespravně že nic nedostali ode mne (Divišova ul 8. Kr.Vinohrady?) Tež mě brzy opět pište,
… všechny srdečně
… zas víc.

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • E.F. tit. Gefr. A. Jaroch
 • K K Lir 1. III Kompg.
 • Res. Offz. Schule
 • Kiralyhida
 • Adresát
 • Velectěná rodina Havránkova
 • Žiškova ul. 10 b.
 • Prag Karolinenthal
 • Böhmen

Přijmete pozdra[v] …
Vašeho vojáka A[nt.]

Takto se mám v…
ale což platno už …
nadobro ale celk…
není zlé. Dnes je mě nanic jsme očkování proti týfu to jest dost nepřijemné. V neděli a ve svátek máme alespoň odpoledne prázdno jinak ve všední den děláme od šesti do šesti Jíst se musím trochu odnaučit pak to půjde. Spím zde u tetičky. To bych vám přál vidět lantveráka v mundůru
Pište mě také pokud možno brzy co jest tam u Vás nového a máte-li tak mě zdělte také adresu strýce spoluvojína abych mu také mohl psáti. Jest ještě v Uhrách?

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Kdttasp. A. Jaroch
 • K u K IR 18 14. Komp.
 • Feldpost 79
 • Adresát
 • Spanilé Marušce Havránkové
 • Žižkova 10 b.
 • Praha Karlín
 • Böhmen

16.3.1916
Milá Maruška!
Můj srdečný pozdrav Vám všem a dík za lísteček Tvůj ze dne 11.3. Vrátila se z procházky – nic prý ji tam netěší – copak už tam nechodí „fešáci“? Já se také vrátil teď z procházky také mě tam nic netěšilo poněvadž v zákopech je bezedné bláto. Tož prozatím nazdar
Mnohou vzpomínku od Tondy

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • A. Jaroch
 • K u K IR 18 14. Komp.
 • Feldpost 79
 • Adresát
 • Spanilé slečně
 • sl. Marušce Havránkové
 • Žižkova 10 b.
 • Praha Karlín
 • Böhmen

5.5.1916
Srdečný dík milé Marušce za posledně milé lístečky jakož i srdečný pozdrav z dáli Vám všem a mnoho vzpomínek od Tvého Tondy
Je tu krásně – ale u Vás ve vlasti teď je také již máj a já Prahu pamatuji již jen jako ve snu vžil jsem se do svého úkolu a co bylo dříve se mi zdá tak daleko. Rád bych se zas někdy vrátil a viděl naši Marušku a Nauců Marušku už je jistě velká fešanda a Nauců – zdali pak ještě se bojí – ja nechci nůžem!

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Kdttasp. A. Jaroch
 • K u K IR 18. 14. Kpg.
 • Feldpost 79
 • Adresát
 • Spanilé Marušce Havránkové
 • Žižkova 10 b.
 • Praha Karlín
 • Böhmen

v poli dne 21.VI.1916
Milá Maruško!
Srdečný dík za Tvé dva lístečky z 14. a 15. června které jsem právě obdržel. Až zas budeš psat napiš mi adresu na tatíčka bych mu mohl také psat. Prozatím pozdravuj ode mne Vás všechny. Ležím tu teď na nevlídných pustých skalách před nepřítelem. Když obdržíš tento lístek což je dost pochybné pro neschudné cesty a obtížnou dopravu tak piš zas často a nezapomeň na sveho Tondu J.

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Maruška Havránková
 • Dělnické knihař[ství]
 • Praha Hybernská
 • Adresát
 • Kadettaspirant
 • Tonouš Jaroch
 • KuK. I.R. 18. 14. Komp.
 • Retour Prag II

č. 62 Večer, v 7 hod. 21./7.
Drahý Tonouši!
Nyní právě jsem přišla z kanceláře a rozhodla jsem se, že Ti něco napíši. Jsem velmi ráda, si přeješ bych Ti často psala. Tvé přání se budu snažit přesně plnit. Ani nevíš jak mě to mrzí že ta mizerná pošta k Tobě nejde. Alespoň ty malé balíčky kdyby šly ale ono nic. Až dostanu první plat a bude-li možno Ti něco zaslat, tak na Tebe nezapomenu. Mnoho častých vzpomínek
Tvá vždy Maruška

Piš často a nezapomínej!!

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Jan Nosek RUOffz
 • (Rechnungsunteroffizier)
 • I. R. 18 – 15. Komp.
 • Feldpost 79.
 • Adresát
 • (slečna M. Havránková, Praha)

V poli, dne 25./7. 1916.

Velectěná slečno!
Zdělují Vám zdvořile, že Váš ctěný dopis ze dne 20./7. 16 adresovaný na pana Kdttasp. Antonína Jarocha nemohl býti doručen. Dne 14./7. t. r. padl dotyčný hrdinnou smrtí. Vracím přiložen Váš ct. dopis a dovolují si projeviti Vám upřimnou soustrast.

S veškerou úctou Jan Nosek, úč. poddůst.

Odpovidám za kolegu od 14. setniny

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Bedřich Karták
 • Adresát
 • Herrn
 • A. Karták
 • oberrentmeister i. p.
 • in Lomnitz an Lužn.
 • No 203 bei Wittingau
 • Böhmen

Sopron 20/8 1916

Drahý tatínku!
Peníze jsem obdržel. Srdečně Vám za ně Děkuji.
Posílám Vám prádlo a 2 komisárky na ukázku. Jsou tvrdší neboť měkké by zplesnivěly. Třeba na polívku nebo do kafe je můžete ochutnat – když by nechutnaly, dejte je kuřatům. Já chci jen na ukázku. Se mnou je dosud vše při starém. Dělám co je třeba. Máme tu nového Stabsarzta. Je to velice přísný a energický pán – ale asi taky nezůstane. Teď je tu velký nedostatek sil – Dnes zas jelo 16 hochů od mašinkveru do Lublina. Mluvil jsem tu s bratrem pí Kolářové. Měl jsem dozor při fasování chleba a tu jsme se ve městě setkali. Pište mi brzo a zašlete mi prádlo a cigarety. Jsou teď kritické poměry – bída je i tady o všechno na lístky – pouze ve vnitrozemí je prý volný nákup. Brambor málo, mouky málo – zeleniny je dost. Srdečně Vás zdraví a na brzský dopis od Vás se těší Váš syn Beda

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Bedřich Karták
 • Adresát
 • Herrn A. Karták
 • oberrentmeister i. p.
 • in Lomnitz an Lužnitz
 • No 203 bei Wittingau
 • Böhmen

Sopron 27/9 1916

Drahý tatínku!
Jak jsem Vám psal, jsou skoro všichni lidi (přes 1000) odkomandováni většinou do Čech. Já tu ještě prozatím zůstanu, jak dlouho – to ještě nevím. Tedy, pokud se mne týče je dosud vše při starém. Také ze školy myslím že prozatím nebude nic, neboť 4 ze starších ročníků byli tam již posláni. Čekám s toužebností až mne dojde kuřivo od Vás. Jakmile ho obdržím budu Vám zase psáti. Je tu stále ještě moc ruchu. Snad se to do týdne uklidní – ale pak přijdou rekruti a začne to znova.
Já mám pořád stejně práce – nálada také nestojí za nic – vidíme, že čím dál tím to je horší. Jen aspoň kdybych se dočkal té dovolené v listopadu. Pište mi zas brzo abych věděl, co je tam u nás nového. Ten mladý Černý ze Smiřic byl uznán u Konstatírundu tauglich, nepřiznali mu jednoroční právo a přidělili mu ho k maršce. On se hlásil k právu jednoročnímu – tak ho vyndali a bude prodělávat výcvik. Srdečně Vás líbá B.
Polovinu města nám zakázali, abychom se s Maďary nepoprali.

© Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody
 • Odesilatel
 • Adolf
 • K.u.K. Verköstigungsstation Linz
 • Neuer Güterbahn
 • Adresát
 • Frau
 • Gusta Klimeš
 • Schule in Miroschau
 • Bobrau in Mähren

Drahá!
Vzpomínku z cesty posílá Dolfa.

Včera jsem měl den k nezapomnění. Vezu 3. Kompagnie. Na nádraží ve vídni ukradli bečky s rumem a všechno bylo pak na mol. Bez revolveru nejsou k ovládání. Pěkná vojna! Je nač se těšit.
Tvůj Dolfa

1/VII 1918 Snídáme v Linci, jsme 3 dni na cestě. Pojedeme přes Insbruck.

Napsat komentář