« Rozcestník » Witz

jude

WITZ, Hugo – manželský syn Josefa Witze, hostinského a obchodníka v Nových Hradech a jeho manželky Rosy roz. Stein z Nového Bydžova
(*14.2.1879, Nové Hrady. URI:badatelna.eu)

NA ČR, Židovské matriky, úřední knihy. Luže, inv. č. 1136, N 1872-1902, 1905-1909, 1942-1946, záp. 81

NA ČR, Židovské matriky, úřední knihy. Luže, inv. č. 1136, N 1872-1902, 1905-1909, 1942-1946, záp. 81

Transportován pod č. 618 v transportu z Pardubic (transport 650 osob, označení Cf – 5.12.1942) do Terezína, kde byl osvobozen

Zájezdní hostinec Huga Witze, Nové Hrady č.p. 33

Zájezdní hostinec Huga Witze, Nové Hrady č.p. 33

© SOkA v Ústí nad Orlicí, fond Okresní úřad Vysoké Mýto, sčítání lidu 1880, lokalita Nové Hrady, operát pro č.p. 33

© SOkA v Ústí nad Orlicí, fond Okresní úřad Vysoké Mýto, sčítání lidu 1880, lokalita Nové Hrady, operát pro č.p. 33

Sčítací operát pro Nové Hrady č. 33, 1880
č. jméno, příjmení datum narození, rodiště příslušnost vyznání povolání
1 Witz, Marek 25.7.1823, Luže Nové Hrady mosaické hostinský a obchodník, držitel pozemků
2 Witz, Terezie 3.10.1819, Luže Nové Hrady mosaické hostinská
3 Witz, Josef 11.10.1849, Nové Hrady mosaické obchodník
4 Witz, Rosa 5.1.1852, Nový Bydžov Nové Hrady mosaické obchodnice
5 Witz, Hugo 14.2.1879, Nové Hrady mosaické syn
6 Witz, Kamila 10.3.1877, Nové Hrady mosaické dcera
7 Kovář, Jan 1855, Volšany (Olšany, Chotěnov) katolické čeledín na roční mzdu
8 Witz, Josef 15.9.1853, Bor (Skuteč) Luže mosaické pomocník při obchodu
9 Břicháček, Anna 1851, Příluka katolické děvečka

Napsat komentář