Archiv pro štítek: Nové Hrady

Buquoy

Erb hrabat de Buquoy

de LANGUEVALL, Ferdinandus Maria – hrabě de Buquoy
(†1685, Nové Hrady. URI:digi.ceskearchivy.cz)

de BUQUOY et LONGUEVAL, Karel Josef – hrabě
(†1697, Nové Hrady. URI:digi.ceskearchivy.cz)

de BUQUOY, Carolus Cajetanus – vysoce blahorozený pán, hrabě Svaté říše římské, manželský syn z domu pána Alberta, hraběte Buquoy, římského císařského komořího jeho Výsosti a rady dvorské komory a vysoce blahorozené paní Alžběty Polyxeny, hraběnky de Buquoy, rozené hraběnky Gabrianni
(∞6.7.1700 s Filipínou Alžbětou Barborou Pálffy, Wien I (Unsere Liebe Frau zu den Schotten). URI:matricula.info)
nejjasnější pán hrabě
(†6.9.1750, Nové Hrady. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Witz

jude

WITZ, Hugo – manželský syn Josefa Witze, hostinského a obchodníka v Nových Hradech a jeho manželky Rosy roz. Stein z Nového Bydžova
(*14.2.1879, Nové Hrady. URI:badatelna.eu)

NA ČR, Židovské matriky, úřední knihy. Luže, inv. č. 1136, N 1872-1902, 1905-1909, 1942-1946, záp. 81

NA ČR, Židovské matriky, úřední knihy. Luže, inv. č. 1136, N 1872-1902, 1905-1909, 1942-1946, záp. 81

Transportován pod č. 618 v transportu z Pardubic (transport 650 osob, označení Cf – 5.12.1942) do Terezína, kde byl osvobozen

Zájezdní hostinec Huga Witze, Nové Hrady č.p. 33

Zájezdní hostinec Huga Witze, Nové Hrady č.p. 33

© SOkA v Ústí nad Orlicí, fond Okresní úřad Vysoké Mýto, sčítání lidu 1880, lokalita Nové Hrady, operát pro č.p. 33

© SOkA v Ústí nad Orlicí, fond Okresní úřad Vysoké Mýto, sčítání lidu 1880, lokalita Nové Hrady, operát pro č.p. 33

Sčítací operát pro Nové Hrady č. 33, 1880
č. jméno, příjmení datum narození, rodiště příslušnost vyznání povolání
1 Witz, Marek 25.7.1823, Luže Nové Hrady mosaické hostinský a obchodník, držitel pozemků
2 Witz, Terezie 3.10.1819, Luže Nové Hrady mosaické hostinská
3 Witz, Josef 11.10.1849, Nové Hrady mosaické obchodník
4 Witz, Rosa 5.1.1852, Nový Bydžov Nové Hrady mosaické obchodnice
5 Witz, Hugo 14.2.1879, Nové Hrady mosaické syn
6 Witz, Kamila 10.3.1877, Nové Hrady mosaické dcera
7 Kovář, Jan 1855, Volšany (Olšany, Chotěnov) katolické čeledín na roční mzdu
8 Witz, Josef 15.9.1853, Bor (Skuteč) Luže mosaické pomocník při obchodu
9 Břicháček, Anna 1851, Příluka katolické děvečka