Archiv pro štítek: Řípec

Klečatský

KLEČATSKÝ, Josef

Dne 17. července [1928] nalezen Josef Klečatský zvaný „Pepík ze Lžina“ mrtev v polích za strážním domkem u Jíry. Opil se asi a poněvadž ležel na slunci zemřel slunečním úžehem. Pochován v Dráchově na útraty své pozůstalosti, že obec neutrpěla žádné hmotné škody.

Zdroj: SOkA Tábor, Archiv obce Řípec, Pamětní kniha obce Řípce 1922-1936, pag. 113

Mach

MACH, František – učitel v Třeboni, původem z Řípce
(∞29.11.1919, Třeboň (civilní matrika). URI:digi.ceskearchivy.cz)

MACH, Vojtěch – manželský syn Matěje Macha, domkáře v Doudlebech č. 35, syna Jakuba Macha, rolníka z Dolní Pláně č. 10 a jeho manželky Terezie z Pořešína č. 5 a Kateřiny, dcery Matěje Talíře, výminkáře ve Střížově č. 6 a jeho manželky Terezie roz. Pavel ze Střížova č. 12
(*7.4.1882, Doudleby 35. URI:digi.ceskearchivy.cz)
farář v Malontech. Mrtvola byla zdejším farním úřadem ku převozu do Doudleb dne 17.VI.1930 propuštěna a s povolením okr. úřadu v Č. Budějovicích ddto 17.VI.1930 č. 94 převezena.
(†15.6.1930, České Budějovice (Všeobecná veřejná nemocnice). URI:digi.ceskearchivy.cz)

Ouborný

OUBORNÝ, Jan – krejčí v Řípci čís. 78, narozen v Kovářově čís. 17, okres soudní a politický Milevsko, manželský syn řím.-katol. rodičů Ignáce Oubornýho, pastýře v Kovářově čís. 17 a Františky rozené Procházkovy z Petrovic čís. 31.
(*20.3.1900)
(∞9.5.1928 s Otýlií Havlovou v Řípci 78. URI:digi.ceskearchivy.cz)

Mistr krejčovský Jan Ouborný, který se sem [do Řípce] před rokem z Lomnice přestěhoval, onemocněv, byl dne 29. [dubna 1928] zaopatřen svátostí posledního pomazání a na srtelné posteli oddán se svojí družkou. Druhého dne zemřel.

Zdroj: SOkA Tábor, Archiv obce Řípec, Pamětní kniha obce Řípce 1922-1936, pag. 111-112

Wilczyński

15. listopadu [1914] večer v 9 hodin přišlo do obce 20 haličských uprchlíků hladových a zmrzlých. Pocházeli od Krakova. Zavedeni hned do chudobince, zatopeno, dána jim sláma, brzy přinesena večeře (káva a chléb). Bylo dobře, když se odstěhovali do tábora uprchlíků do Chocně. Ostaly zde jen 3 sestry jako služky u Štíchů, Vojtů a Peterků – Tekla, Helena, Anna Wilczyňských.

Zdroj: SOkA Tábor, Sbor dobrovolných hasičů Řípec, Pamětní kniha 1912–1932