Rozcestník jihočeských rodů

Hlavním cílem Genealogie Jihočeské rody je, jak již z názvu vyplývá, mapovat jihočeské rody a vracet paměť a povědomí o našich předcích. Děje se tak především díky dochovaným archivním pramenům, zvláště církevním a civilním matrikám, gruntovním knihám, urbářům, sčítacím operátům nebo školním výkazům. Snažíme se zapomenutým jménům vrátit nejen existenci, ale také příběh – víme, že je to úkol nelehký, celoživotní. Někdy je ale potřeba začít – i s nelehkou prací, s dalekou cestou k cíli…

Prohlédněte si, na jaké rody jsme narazili při bádání – více naleznete v jednotlivých rubrikách v postranním menu. Můžete si zobrazit všechny rody pohromadě nebo také vyhledávat podle štítků.

Můžete rovněž využít indexy (elektronické jmenné rejstříky) k matričním knihám, za jejichž správnost ručíme.

(poslední aktualizace 27.9.2020, 00:40 — 576 zaevidovaných příjmení)

Disclaimer. Řazení jednotlivých záznamů probíhá ryze podle abecedního pořádku, v pravém sloupečku pak podle data přidání či změny konkrétního tématu, příjmí/příjmení. V tématech obsažené informace či přílohy jsou přepisy, respektive pak shodné kopie archivních materiálů, jež mohly ve své době sloužit i k propagaci totalitních režimů. Upozorňujeme proto, že jejich publikováním pouze reflektujeme skutečnosti a okolnosti již historické, neslouží k propagaci hnutí či ideálů, směřujících k potlačení lidských práv.

Aktuální stav databáze

Mlynářští a hamerníci (87)

Vojáci (63)

Lidé zpoza hranice (60)

Učitelští (55)

Šlechta (55)

Selské rody (53)

Zajímavá povolání (46)

Kramáři, kupci (41)

Potulní herci (31)

Vídeňští nalezenci (31)

Duchovní (24)

Projekt M†nulost (16)

Židovské rody (14)

Vrchnostenské, městské a jiné úřednictvo (13)

Šlejfíři (12)

Drnomistři, rasové, pohodní (12)

[Geheime Staatspolizei] (11)

Ponocní (10)

Tuláci a jiní neznámí (10)

Kovářští (9)

Sluhové obecní a panští (9)

Cikáni (8)

Myslivci (6)

Ovčáci a pastevci (5)

Mistři popravčí (4)

Pražští nalezenci (3)

Sládci (3)

Četnictvo, policie (2)

Šafáři (1)

Index štítků

E

I

Elektronické rejstříky matričních knih:

Co je potřeba vědět?

Indexace je složitý a náročný proces, při kterém dochází k ručnímu přepisu v matrikách zapsaných údajů, jmen a příjmení. Zde v Rozcestníku naleznete ty zápisy, které si z nějakého důvodu zaslouží, aby byly zapsány podrobněji než pouze v databázové položce, jménem a příjmením osoby, které se týkají.
Díky elektronickém rejstříku, indexu, je možné po zaindexování prohledávat matriční knihy daleko efektivněji – bez schopnosti paleografie a obvykle i znalosti místních poměrů a dobového jazyka však pořád procházení matrik nebývá tak snadné. Zvlášť, když se v podobě indexu odráží i několik dalších faktorů, na něž je vhodné upozornit.
Především, ne vždy je možné, identifikovat jednoznačně osobu, o které zápis pojednává. Například, pokud došlo k úmrtí v místě neznámé osoby, nebylo ani v silách místního faráře, aby zemřelého mohl pojmenovat, tedy, zapsat do matriky jeho vlastní jméno a příjmení. Občas se ve starších matrikách, jejichž zápisy ještě nebyly tak stroze psány, vyskytují zápisy, kde bývá uváděno alespoň jméno zemřelého, místo jeho předchozího pobytu nebo původu nebo přibližný věk. Takový nebožtík nám obvykle, bohužel, zůstává neznámým dílkem mozaiky, která svou celistvost ztratila v proudu času.
Na jihočeském venkově, především, narážíme na rozsáhlý problém, opět především u starších matrik. Tedy u těch, které ještě nemívají „formulářový“ vzhled. Tímto problémem je buďto chybějící nebo zavádějící příjmení, příjmí. Dříve nebývalo zvykem, příjmení dědit tak, jak je tomu dnes. Vpravdě, především na venkově tento vžitý zvyk ještě stále přežívá, úředně je však již vymýcený. Vlastník usedlosti se obvykle po jejím zakoupení tradičně začal nazývat příjmím dávného původního majitele usedlosti, toho, kdo usedlost vystavěl nebo obnovil. Stejně tak v případě přiženění se na usedlost, ženich – nový hospodář – obvykle přejal příjmí nevěstina otce. Pokud žena ovdověla, sirotků se mohl ujmout nový hospodář. A pokud již nebyl s rodinou spřízněn, ani ten do hospodářství nové příjmí nepřinesl.
Někdy je nevěsta zapsána jako dcera jistého zemřelého Laussenmüllera ze Slavče (1760). Ženichem byl mlynářský syn, a nyní již víme, že opatrnost byla namístě. Laussenmüller totiž vůbec není příjmí, jedná se o špatně pochopené informace, zapsané na stránkách obsáhlé matriky. Nedaleko Slavče je mlýn, který se mimo jiné zval Lousovým mlýnem, tedy Laußenmühle, jak bylo zvykem v německy mluvící oblasti. Odtud tedy původ dočasného příjmí nevěsty, v překladu dcera mlynáře na Lousově mlýně.
Přílišnou jistotu a váhu do pátrání pak nedodá ani člověk, který se jmenuje například Steinhauer, ač se v okolí toto příjmí třeba již vyskytuje (farnost Žumberk, rok 1772) – Steinhauer byl totiž ve skutečnosti Kaindl.
A nastává další problém, který ani indexace nevyřeší, nechává jej však i nadále na úsudku toho, kdo po zapomenutých osudech pátrá. Když narazíte na příjmí Kaindl a Reindl, obě ze stejné farnosti – nenapadne Vás také, že tato příjmí prostě musejí souviset? Ano, důvodem je ve farnosti přítomná němčina, respektive velmi podobná výslovnost obou podob příjmí v části -ei/-ai, a také to, že paleograficky je majuskulní K v určitých situacích velmi podobné též „velkému“ R.
A hned na dalším listu už můžete narazit na zaindexovaného Bartoloměje Banžuru, syna vdovy z Kramolína. Kramolínů je několik, stejně tak, jako je tomu u nekonečné řady dalších menších sídel, které už dnes navíc nenajdeme jinde než na historických mapách. Tentokrát se jedná o Kramolín u Jílovic na Třeboňsku. V křestní matrice však žádného Banžuru nikdy nenajdeme, jedná se totiž o zkomolenou podobu příjmí Vančura, tehdy zapisovaného poněmčeným způsobem, Wanczura. Obdobně třeba Paurnöpl a Bauernäpl. Jinde zase marně pátráme po vsi Zachles. Není to Zálesí, jen a pouze v nářečí vyslovený název Sacherles, Kamenná – ves, která je od žumberského farního kostela vzdálená sotva pár desítek minut chůze. Jindy máme zapsáno u ženicha v r. 1760 Gollen – nepředvídatelně Dechanal Gallein, Děkanské Skaliny, menší osada nedaleko Benešova nad Černou. A Hayßles? Samozřejmě, nic jiného než opět foneticky zapsané Häusles, Hrádek.
Je celkem obvyklé, že v rámci jednoho zápisu nebo jedné strany matriky se mísí více jazyků, němčina s latinou i s češtinou a podle toho pak vypadá i paleografická stránka, některé zápisy jsou psány úhledným (ale hůře čitelným) německým kurentem, jiné již latinským humanistickým písmem. U německého stylu písma je čtení velmi zrádné především u transliterace vlastních jmen, a náhlý přechod mezi jednotlivými zápisy s různou podobou písma pak může být nejen poněkud více namáhající, ale může při troše nepozornosti znamenat třeba i zásadní chybu. Proto se vyplatí dodržovat základní pravidlo poodhalování minulosti, a to – nespěchat.
Nepodceňujte proto ani Nápovědu k hledání ve jmenném rejstříku, kterou pro Vás připravili ti nejpovolanější, pracovníci Státního oblastního archivu v Třeboni, jejichž zásluhou máme na jihu Čech jeden z nejlépe fungujících digitálních archivů – a můžeme se také našimi silami podílet na propracovaném, funkčním přetváření zápisů z matrik do obrovské celistvé databáze jinak zapomenutých jmen.

Vlachovo Březí (okr. Prachatice, řím.-katol.f.ú.)
Neuhofen im Innkreis (Oberösterreich, Bez. Ried, řím.-katol.f.ú.)
Třeboň (okr. Jindřichův Hradec, žid. obec)

Dokončené jmenné elektronické rejstříky (DigiArchiv)

Římsko-katolické farnosti

okres České Budějovice

České Budějovice, sv. Jan Nepomucký (Z 1925-1931) (XLS export pro MS Excel)
Dobrá Voda u Českých Budějovic (Z 1820-1873) (XLS export pro MS Excel)
Dobrá Voda u Českých Budějovic (pro Hlinsko, O 1785-1873) (XLS export pro MS Excel)
Dobrá Voda u Českých Budějovic (pro Hlinsko, Z 1785-1873) (XLS export pro MS Excel)
Dobrá Voda u Českých Budějovic (pro Kaliště u Zalin, O 1785-1873) (XLS export pro MS Excel)
Olešnice (Z 1847-1921) (XLS export pro MS Excel)

okres Prachatice

Netolice (pro Lékařovu Lhotu, O 1785-1806) (XLS export pro MS Excel)

okres Strakonice

Bavorov (pro Svinětice, NOZ 1785-1786) (XLS export pro MS Excel)

Civilní matriky

Třeboň (politický okres Třeboň, O 1883-1916) (XLS export pro MS Excel)
Třeboň (politický okres Třeboň, O 1919-1929)

Stavovské matriky (Standesamt)

okres Jindřichův Hradec

Horní Pěna 1 (O 1939)
Horní Pěna 2 (O 1940)
Horní Pěna 3 (Z 1940)

okres České Budějovice

České Budějovice 1 (O 1939)
České Budějovice 2 (O 1940)
České Budějovice 3 (Z 1939)
České Budějovice 4 (Z 1940)

Napsat komentář